Kötelező olvasmányok | Magyar - Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium

Kötelező olvasmányok

Kötelező olvasmányok 2017/18-os tanév

összeállította: Bognárné Fejes Anikó

9kny évfolyam

Görög mitológiából a trójai és a thébai mondakör
Római regék és mondák
Golding: A legyek ura
Karinthy Frigyes: A cirkusz, Tanár úr kérem
Örkény István: Ballada a költészet hatalmáról

9. évfolyam

Homérosz: Íliász,  Odusszeia
Arisztotelész: Poetica
Szophoklész: Antigoné, Oidipusz király, Oidipusz Kolonoszban
Horatius: Pisókhoz írt levél (Ars poetica)
Plautus: A hetvenkedő katona
Platon: Szókratesz védőbeszéde
Biblia (Teremtéstörténet, Izsák története, József és testvéreinek története, Jób története, Jónás
története, 42. és 9o. zsoltár, Máté evangéliuma)
Arthur legenda, Parsifal és Trisztán története
Boccaccio: Dekameron (szabadon választott novellák)
Shakespeare: Rómeó és Júlia, Hamlet,Vihar
Cervantes: Don Quijote

10. évfolyam

Zrínyi: A szigeti veszedelem
Mikes: Törökországi levelek
Moliere: Tartuffe, Mizantróp
Defoe: Robinson Crusoe
Swift: Gulliver utazásai
Victor Hugo: Nyomorultak
Hoffmann: Az arany virágcserép
Goethe: Az ifjú Werther….,  Faust I.
Schiller: Don Carlos, Ármány és szerelem
Puskin: Anyegin
Katona: Bánk bán
Vörösmarty: Csongor és Tünde
Petőfi: A helység kalapácsa
Arany: Toldi, Toldi estéje, A nagyidai cigányok
Jókai: Az arany ember/ A kőszívű ember fiai
Madách: Az ember tragédiája

11. évfolyam

Mikszáth: Új -Zrínyiász, Két választás Magyarországon
Gogol: Az orr, A köpönyeg
Stendhal: Vörös és fekete
Balzac: Goriot apó
Flaubert: Bovaryné
Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés, Karamazovok (részlet)
Ibsen: Nóra
Csehov: Sirály, A 6-os számú kórterem
Tolsztoj: Ivan Iljics halála. Anna Karenina
Móricz: Barbárok, Rokonok
Csáth Géza: Kis Emma, Anyagyilkosság

12. évfolyam

Móricz: Rokonok
Babits: Jónás könyve
Kosztolányi: Édes Anna
Krúdy: Szindbád
Márai: Szindbád hazamegy
Thomas Mann: Mario és a varázsló
Kafka: Az átváltozás, A per
Camus. Közöny
Brecht: Koldusopera, Kurázsi mama
Beckett: Godot-ra várva
Illyés: Puszták népe
Ottlik Géza: Iskola a határon
Örkény István: Tóték
Kertész Imre: Sorstalanság
Bodor Ádám: Sinistra körzet, Verhovina madarai

Választás alapján két-két mű a világirodalomból ill. magyar irodalomból
emelt szinten három-három

Thomas Mann: A varázshegy
Hasek: Svejk
Bulgakov: Mester és Margaréta
Orwell:1984
Szolzsenyicin: Iván Gyenyiszovics egy napja
Hrabal: Sörgyári capriccio
Kerouac: Úton
Salinger: Zabhegyező
E. Ajar: Előttem az élet
Günter Grass: Bádogdob, Hagymapucolás közben
Umberto Eco: A rózsa neve
D. Kehlmann: a világ felmérése
Norfolk: Vadkan képében
Mrozek: Mulatság
Rejtő Jenő: Piszkos Fred, a kapitány
Szerb Antal: A Pendragon legenda, Utas és hold
Márai: Egy polgár vallomásai
Hamvas Béla: Karnevál
Weöres S.: Psyché
Mészöly Miklós: Saulus
Nádas Péter: Egy családregény vége
Esterházy: Fuharosok, Harmónia caelestis (részletek)
Spiró György: Csirkefej, Fogság
Darvasi László: Virágzabálók
Dragomán György: A fehér király
Borbély Szilárd: Nincstelenek

Események

2024 május
H K Sz Cs P Sz V


1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 3130 éves jubileum 30 éve embléma

Öko Iskola

Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium

8220 Balatonalmádi,
Rákóczi Ferenc u. 39
info@kettannyelvu.hu
+36 88 594-340

Kedves Szülők!

Kérjük, adójuk 1 %-ával támogassák intézményünk alapítványait!

DLSB ALAPÍTVÁNY A BALATONALMÁDI KÉTTANNYELVŰ GIMNÁZIUMÉRT

adószám: 19266057-1-19

A BALATONALMÁDI MAGYAR-ANGOL GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SPORTJÁÉRT

adószám: 18937655-1-19

Köszönjük támogatásukat!
EFOP 1.2.9-17-2017-00118

NEA ME BGA