8. osztályosoknak | Magyar - Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium

8. osztályosoknak

Pályaválasztási tájékoztató

INFORMÁCIÓK A KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELIRŐL

Kedves Felvételizők! Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a 30/2021 (XI. 03.) EMMI határozat szerint a vészhelyzetre tekintettel a központi felvételi eljárás szabályaival kapcsolatos tájékoztatás a továbbiakban elektronikus úton történik.

Sok szeretettel várjuk a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnáziumba, a központi írásbeli dolgozatok megírására jelentkezett tanulókat 2022. január 22-én.

Fontos tudnivalók:

1. A felvételizőket 9 óra 30 percre várjuk a gimnáziumba. A vizsga 2x45 percet vesz igénybe, a 2 feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet tartunk. Először a magyar nyelvi, majd a matematika feladatlapot oldják meg a tanulók. A vizsga 10:00-11:45-ig tart.

2. Az épületbe a vizsgateremhez legközelebb eső bejáraton lehet belépni. Az épület előtt és belépéskor felügyelő tanárok és kihelyezett táblák fognak segíteni az eligazodásban.

3. Az épületbe maszkban lehet belépni, majd az ajtó mellé kihelyezett kézfertőtlenítőt kell használni.

4. A maszk viselése az iskola közösségi tereiben és a mosdókban kötelező, a dolgozatíráskor a teremben levehető.

5. Szünetben a vizsgateremhez legközelebb eső, az azon a szinten elhelyezkedő mosdókat lehet használni.

6. Az épületben a felvételizőkön és vizsgafelügyelőkön kívül más nem tartózkodhat. Szülők a járványügyi intézkedéseknek megfelelően nem léphetnek be az intézménybe.

7. A vizsga menetével, a vizsgán használható segédeszközökkel kapcsolatban a vizsgabehívó ad részletes tájékoztatást. Mobiltelefonokat nem lehet a terembe vinni, vagy kikapcsolva el kell tenni a vizsgák kezdete előtt.

8. A vizsgák végeztével az épületből kimenni a beléptetéskor használt útvonalon és ajtón lehetséges.

9. A kiértékelt dolgozatok megtekintéséről, a javítással kapcsolatos észrevétel vagy igazolási kérelem benyújtásának módjáról és szabályairól általános tájékoztatót a 2022. január 4-én emailben megküldött vizsgabehívó tartalmaz. A dolgozatokba való betekintés január 27-én előre meghatározott egyéni idősávokban történik, amelyről a tanulók a vizsgán nyomtatott tájékoztatót kapnak.

A pótfelvételi időpontja: 2022. január 27. 14:00 óra

Pótló felvételi vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok (pl.COVID-19 fertőzés, egyébbetegség orvosi igazolással alátámasztva) miatt nem tudnak részt venni.

A második pótfelvételi időpontja: 2022. február 4. 14:00 óra

A központi írásbeli vizsga második pótnapján kizárólag azok a tanulók vehetnek részt, akik igazoltan COVID-19 fertőzésben szenvedtek, hatósági házi karanténba kerültek, továbbá egyéb rendkívüli, önhibájukon kívül eső elháríthatatlan ok folytán sem a tanév rendje szerinti központi írásbeli vizsgán, sem annak pótnapján nem tudtak megjelenni. A második pótnapon való részvételt 2022. január 28. 16:00 óráig lehet kérvényezni a vizsgaszervező intézmény vezetőjénél. Benyújtandó dokumentumok: szülő által aláírt kérelem és orvosi igazolás.

Kérjük, hogy a vizsgabehívón kiküldött információkat a tanulók és szüleik alaposan olvassák át, a helyszínen pedig fokozottan ügyeljenek a járványügyi óvintézkedések/protokoll betartására. Aki nem kapta meg a vizsgabehívót az a következő telefonszámokon ((36)88-438-888, 594-340, mobil: 30-811-3945) keresse fel a titkárságot.

Megértésüket és együttműködésüket megköszönve jó felkészülést kívánok a sikeres felvételihez.

Balatonalmádi, 2022. január 7.

Dudásné Pirik Mariann

intézményvezető

Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium

8220 Balatonalmádi, Rákóczi u 39.

OM azonosító:037165

Tagozatkód: 01

Tel.:88/594-340, 88/438-888

E-mail cím: info@kettannyelvu.hu

Internet cím: kettannyelvu.hu

Intézményvezető: Dudásné Pirik Mariann

 

Írásbeli felvételi időpontja: 2022. január 22. (szombat) 10:00 óra

Írásbeli pótló felvételi időpontja: 2022. január 27. (csütörtök) 14:00 óra


Iskolánk:

Az iskolában 5 évfolyamos magyar-angol két tanítási nyelvű gimnáziumi képzés folyik.

2 osztály indul, összesen 68 tanulóval. Második idegen nyelvként választhatók: német, olasz és spanyol nyelv.

9.kny évfolyamon heti 18 órában angol nyelvi alapozás történik. 9. évfolyamtól angolul tanulják a matematikát, a történelmet, a biológiát és a célnyelvi civilizációt.

Emelt szinten tanulható tantárgyak: matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, fizika, biológia, informatika, kémia, német-, olasz-, spanyol nyelv.

A tanulmányi idő befejeztével két tannyelvű érettségit kötelező tenni, melynek során kötelező angol nyelvből és még 2 tantárgyból angolul érettségizni. Az angol nyelvi érettségi eredményétől függően felsőfokú nyelvvizsgát szerezhetnek tanulóink.

A 2. idegen nyelvből diákjaink többsége közép- vagy felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik.

Az intézmény felsőfokú továbbtanulásra készíti fel a diákokat, amely elősegíti hazai és külföldi egyetemekre való bejutásukat.

A továbbtanulási arány 90 % feletti.

Az iskola 200 fős kollégiummal rendelkezik.

Felvételt nyerhet minden olyan tanuló, akinek a napi bejárása a távolság miatt megoldhatatlan.

Tanulóink számára nemcsak a színvonalas tanórákon biztosítjuk tehetségük kibontakozásának, kibontakoztatásának lehetőségét, hanem változatos és gazdag tartalmú tanórán kívüli tevékenységek sorozatával is: tantárgyi szakkörök, múzeumi foglalkozások, versenyfelkészítés. Természetesen arra is figyelünk, hogy hasznos kikapcsolódási programokkal lehetővé tegyük diákjaink mentális és testi egészségének megőrzését: drámajáték, filmklub, sportfoglalkozások.

A diákönkormányzat és a szülői munkaközösség is nagyon aktív kezdeményezője és szervezője a különböző mentálhigiénés, egészségmegőrző programoknak. Intézményünkben minden diák, szülő és tanár fontosnak tartja ezeket a közös rendezvényeket, amelyek egyedülállóan családiassá teszik iskolánkat.

Rendszeresen részt veszünk pályázatokon. Külföldi tanulmányutakat, fejlődési lehetőséget biztosítunk diákjainknak.

Az iskolába a 8. osztályos tanulók jelentkezhetnek.

Az általános felvételi eljárás keretében megírt egységes írásbeli vizsga alapján vesszük fel a tanulókat. Angol nyelvtudás nem feltétel.

Az egységes követelmények szerint szervezett felvételi írásbeli vizsgára a tanulóknak közvetlenül a vizsgát szervező intézménybe kell jelentkezniük az általános iskolákban beszerezhető jelentkezési lapon 2021. december 3-ig.

Pontszámítás:

A központi kompetencia-alapú írásbeli vizsga két részből áll: 45 perces feladatsor magyarból és 45 perces feladatsor matematikából. Az írásbeli vizsgán a két tárgyból maximum 100 pontot lehet szerezni. Ehhez adódik hozzá az általános iskolából hozott maximum 25 pont, melyet a következők szerint számolunk: összeadjuk a 7. év végi és a nyolcadik év félévi osztályzatait az alább felsorolt tantárgyakból, majd a kapott összeget megfelezzük.

 magyar nyelv és magyar irodalom jegyeinek átlaga,

 történelem,

 matematika,

 a tanult idegen nyelv,

 egy a tanuló által választott természettudományos tantárgy (biológia, fizika, kémia)

Így összesen maximum 125 pontot lehet szerezni.

A fentiek szerint szerzett pontok csökkenő sorrendje adja a jelentkezők rangsorolását. Pontazonosság esetén az írásbeli vizsgákon szerzett magasabb pontszám előnyt élvez a rangsorban. Amennyiben a rangsorban továbbra is egyezőség áll fenn, a következőket sorban követve állapítjuk meg a felvételiző végső rangsorszámát:

1. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulót;

2. Balatonalmádi lakóhellyel rendelkező felvételizőt;

3. Azt a tanulót, akinek testvére az iskolával jelenleg is tanulói jogviszonyban áll;

4. Azt a tanulót, akinek testvére az iskolának diákja volt, előnyben részesítjük

Tanulmányi versenyek, nyelvvizsgák eredményeit a felvételi eljárásban nem áll módunkban figyelembe venni.


Felvételi jelentkezési határidő:

A Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégiumba a felvételi jelentkezési lapokat, a bárhol megírt központi írásbeli felvételi eredményének csatolásával 2022. február 18-ig továbbítják az általános iskolák.

Események

2022 október
H K Sz Cs P Sz V

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
3130 éves jubileum 30 éve embléma

Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium

8220 Balatonalmádi,
Rákóczi Ferenc u. 39
info@kettannyelvu.hu
+36 88 594-340

Kedves Szülők!

Kérjük, adójuk 1 %-ával támogassák intézményünk alapítványait!

DLSB ALAPÍTVÁNY A BALATONALMÁDI KÉTTANNYELVŰ GIMNÁZIUMÉRT

adószám: 19266057-1-19

A BALATONALMÁDI MAGYAR-ANGOL GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SPORTJÁÉRT

adószám: 18937655-1-19

Köszönjük támogatásukat!
EFOP 1.2.9-17-2017-00118