Közzétételi lista | Magyar - Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium

Közzétételi lista

A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról

10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája

23. § (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

 

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Iskolai végzettség

Szakképzettség

doktori fokozat PhD

angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár – portugál nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

doktori fokozat PhD

német-kémia szakos középiskolai tanár, okleveles vegyész, közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga

doktori fokozat PhD

földrajz – spanyol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, jogász

egyetem

angol nyelv tanár, MChem vegyész

egyetem

angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

egyetem

testnevelő tanár, gyógytestnevelő, tehetséggondozás, tehetségfejlesztés pedagógus szakvizsga

egyetem

romanisztika, olasz alapszakos bölcsész, okleveles olasztanár és okleveles történelemtanár

egyetem

német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga

egyetem

magyar nyelv és irodalom szakos tanár, szociológus-közgazdász, közgazdász tanár, közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga

egyetem

okleveles némettanár és angoltanár

egyetem

informatika szakos középiskolai tanár, okleveles matematikatanár

egyetem

matematika-informatika-számítástechnika szakos középiskolai tanár

egyetem

okleveles művészeti rajz, szerkesztő és ábrázoló geometria valamint művészettörténet szakos középiskolai tanár

egyetem

angol-történelem szakos középiskolai tanár, közgazdász, angol-magyar, magyar-angol szakfordító (gazdasági szakirány)

egyetem

általános iskolai, angol nyelv oktatására képesített tanító, angol szakos nyelvtanár, angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár,

társadalomtudományi és gazdasági szakfordító (angol – magyar)

egyetem

angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

egyetem

anglisztika alapszakos bölcsész, okleveles angol nyelvoktató bölcsész

egyetem

okleveles magyartanár, magyar nyelv és irodalom szakos tanár, művelődésszervező, könyvtári szakember

egyetem

okleveles középiskolai történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára és okleveles erkölcstan- és etikatanár

egyetem

okleveles középiskolai angol nyelv és kultúra tanára, okleveles olasz nyelv és kultúra tanára


egyetem

kémia - matematika szakos középiskolai tanár, angolul oktató matematika szakos tanár

egyetem

okleveles középiskolai angol nyelv és kultúra tanára, okleveles középiskolai magyartanár

egyetem

angol nyelv és irodalom, német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

egyetem

biológus, angol nyelvű szakfordító, biológia szakos középiskolai tanár, biológiát angol nyelven oktató tanár

egyetem

okleveles földrajztanár, testnevelés szakos tanár, szakközgazdász

egyetem

angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, idegenvezető

egyetem

matematika-kémia szakos általános iskolai tanár, matematika szakos tanár, informatika szakos tanár, mérés, értékelés szakvizsga, mérnök közgazdász

egyetem

magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész, tanár, drámapedagógus

egyetem

matematika-fizika-ábrázoló geometria szakos tanár, közgazdász külgazdasági szakon

egyetem

angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

egyetem

okleveles középiskolai angol nyelv és kultúra tanára, okleveles középiskolai magyartanár

egyetem

okleveles biológus, okleveles középiskolai biológiatanár

egyetem

szociálpedagógus, életmód tanácsadó és terapeuta

egyetem

hittantanár, közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga

egyetem

angol nyelv és irodalom szakos bölcsész

egyetem

informatika szakos tanár, villamos-üzemmérnök

egyetem

német szakos nyelvtanár, német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár

egyetem

történelem és földrajz szakos tanár, angol nyelv és irodalom szakos tanár, fordítás szakirányú képzés

egyetem

kémia-környezettan szakos középiskolai tanár

főiskola

történelem, ének-zene szakos általános iskolai tanár

főiskola

biológia-testnevelés szakos általános iskolai tanár

2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége


Iskolai végzettség Szakképzettség Feladatkör
érettségi irodavezető szakképesítés iskolatitkár
érettségi általános ápoló, általános
asszisztens, OKJ ápoló
ápoló
egyetem környezetgazdálkodási
agrármérnök
laboráns
  

3. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

Jelentés 2021

Jelentés 2019

Jelentés 2018

Jelentés 2017

Jelentés 2016

Jelentés 2015

Jelentés 2014

Jelentés 2013

Jelentés 2012

Jelentés 2011

Jelentés 2010

Jelentés 2009

Jelentés 2008

4. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

2021/22 tanév

2020/21 tanév.

2019/20. tanév

2018/19. tanév

2017/18. tanév

2016/17. tanév

2015/16. tanév

2014/15. tanév

2012/13. tanév

2011/12. tanév

5. Az érettségi vizsgák átlageredményei évenkénti bontásban

6. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

Házirend 10.8. pont:

A tanulónak joga van arra, hogy részt vegyen szakkörök, önképzőkörök, művészeti
csoportok, sportköri foglalkozások munkájában. Minden tanév szeptemberében a
munkatervben meghatározott időpontig választható tanórán kívüli foglalkozás. A
választás nem kötelező, de aki feliratkozik ezekre a foglalkozásokra, az köteles a teljes
tanév folyamán részt venni annak munkájában. Amennyiben hiányzik ezekről a foglalkozásokról, ugyanúgy kell igazolnia, mint a tanórai mulasztást, hisz ez is beszámít
a tanulóknak a törvény alapján megengedhető igazolt és igazolatlan mulasztásai közé.

Pedagógiai Program 2.2 és 2.3 bekezdés

A Pedagógiai Program, kifutó rendszerben ide kattintva elérhető.

Pedagógiai Program, hatályos 2020.09.01-től, felmenő rendszerben ide kattintva elérhető.


7. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Pedagógiai Program 2.9 és 2.10 bekezdés

A Pedagógiai Program, kifutó rendszerben ide kattintva elérhető.

Pedagógiai Program, hatályos 2020.09.01-től, felmenő rendszerben ide kattintva elérhető.

 

8. Vizsgaszabályzat

Pedagógiai Program 1.7 bekezdés

A Pedagógiai Program, kifutó rendszerben ide kattintva elérhető.

Pedagógiai Program, hatályos 2020.09.01-től, felmenő rendszerben ide kattintva elérhető.

 

9. Iskolai osztályok száma, és az egyes osztályokban tanulók létszáma

Iskolánkban 5 évfolyamon 10 osztályban tanulnak a diákok.

osztály

létszám

9knyA

36

9knyB

36

9.A

36

9.B

35

10.A

35

10.B

33

11.A

36

11.B

33

12.A

34

12.B

35

10. Tanév helyi rendje, tanév rendje - 2022/2023-as tanév

Az Aktuális menüpont alatt található a Tanév rendje, ide kattintva elérhető.

11. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

A 8. osztályosoknak menüpont alatt olvasható a Pályaválasztási tájékoztató és a Felvételi tájékoztató, ide kattintva elérhetők.


12. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával

A dokumentum ide kattintva érhető el.

 

13. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

Nincs róla tudomásunk.

 

14. A térítési díj, egyéb díjfizetési kötelezettségi jogcíme és mértéke

Étkezéssel kapcsolatos információk az Aktuális-Menza-Menza befizetés menüpont alatt itt érhetők el.

 

15. Intézményi dokumentumok

PDF SZMSZ
30 éves jubileum 30 éve embléma

Öko Iskola

Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium

8220 Balatonalmádi,
Rákóczi Ferenc u. 39
info@kettannyelvu.hu
+36 88 594-340

Kedves Szülők!

Kérjük, adójuk 1 %-ával támogassák intézményünk alapítványait!

DLSB ALAPÍTVÁNY A BALATONALMÁDI KÉTTANNYELVŰ GIMNÁZIUMÉRT

adószám: 19266057-1-19

A BALATONALMÁDI MAGYAR-ANGOL GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SPORTJÁÉRT

adószám: 18937655-1-19

Köszönjük támogatásukat!
EFOP 1.2.9-17-2017-00118

NEA ME BGA