Tankönyv - 2017 | Magyar - Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium

Főoldal Hírek Tankönyv - 2017

Tankönyv - 2017

Információ iskolánk jelenlegi tanulói szá­má­ra:

Kedves Szülők!

A 2017/2018-as tanév tankönyvlistája itt talál­ha­tó:
pdf.gif tankönyvlisták_2017.pdf
Kérjük Önöket, hogy 2017 április 20-ig ki­tölt­ve és alá­ír­va küld­jék vissza az igény­lő­la­po­kat gyer­me­kük­kel.
Amennyi­ben gyer­me­kük tá­mo­ga­tás­ra jo­go­sult, a tankkönyvtámogatási igénylőlapot is szí­ves­ked­je­nek ki­töl­te­ni és alá­ír­ni. Elektro­ni­kus úton is el­fo­gad­juk (aláírva, majd be­szkennel­ve vagy le­fotóz­va).
Amennyi­ben gyer­me­kük fi­ze­tős ta­nu­ló, fel­hív­juk fi­gyel­mü­ket ar­ra, hogy a KELLO meg­nyi­tott egy szü­lői fe­lü­let ne­vű web­la­pot (www.szuloifelulet.kello.hu), amin számos funk­ció ér­he­tő el (pl. online fi­ze­tés). Kér­jük, ol­vas­sák el a mel­lé­kelt tá­jé­koz­ta­tót!
További információkért forduljanak Uj­szá­szi­né Hu­di­vók Er­zsé­bet­hez:
ujszaszine.dlsb@gmail.com

 

Események

2024 június
H K Sz Cs P Sz V

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


30 éves jubileum 30 éve embléma

Öko Iskola

Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium

8220 Balatonalmádi,
Rákóczi Ferenc u. 39
info@kettannyelvu.hu
+36 88 594-340

Kedves Szülők!

Kérjük, adójuk 1 %-ával támogassák intézményünk alapítványait!

DLSB ALAPÍTVÁNY A BALATONALMÁDI KÉTTANNYELVŰ GIMNÁZIUMÉRT

adószám: 19266057-1-19

A BALATONALMÁDI MAGYAR-ANGOL GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SPORTJÁÉRT

adószám: 18937655-1-19

Köszönjük támogatásukat!
EFOP 1.2.9-17-2017-00118

NEA ME BGA