Kompetenciamérés 2015. | Magyar - Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium

Főoldal Hírek Kompetenciamérés 2015.

Kompetenciamérés 2015.

A korábbi évekhez hasonlóan diákjaink az or­szá­gos át­lag­nál job­ban tel­je­sí­tet­tek.
A 2014-2015-öss tanév 10. évfolyamára vo­nat­ko­zó kom­pe­ten­ci­a­mé­rés hi­va­ta­los in­téz­mé­nyi ér­té­ke­lé­se meg­te­kint­he­tő itt.
A mérésben múlt évben résztvevő diákjaink a meg­ka­pott mé­ré­si azo­no­sí­tó bir­to­ká­ban le­kér­dez­he­tik rész­le­tes ered­mé­nyü­ket a https://www.kir.hu/okmfit/tanulo.aspx ol­da­lon.

30 éves jubileum 30 éve embléma

Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium

8220 Balatonalmádi,
Rákóczi Ferenc u. 39
info@kettannyelvu.hu
+36 88 594-340

Kedves Szülők!

Kérjük, adójuk 1 %-ával támogassák intézményünk alapítványait!

DLSB ALAPÍTVÁNY A BALATONALMÁDI KÉTTANNYELVŰ GIMNÁZIUMÉRT

adószám: 19266057-1-19

A BALATONALMÁDI MAGYAR-ANGOL GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SPORTJÁÉRT

adószám: 18937655-1-19

Köszönjük támogatásukat!
EFOP 1.2.9-17-2017-00118