FOTÓPÁLYÁZAT | Magyar - Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium

Főoldal Hírek FOTÓPÁLYÁZAT

FOTÓPÁLYÁZAT

FOTÓPÁLYÁZAT

EURÓPA-NAP és minden, ami belefér
(2016. április 7.)

A Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kol­lé­gi­um fo­tó­pá­lyá­za­tot hir­det min­den ér­dek­lő­dő di­ák­ja és ta­ná­ra szá­má­ra a 2016. áp­rilis 7-én meg­ren­de­zés­re ke­rü­lő Eu­ró­pa-nap al­kal­má­ból.
Nevezési lehetőség digitális fotókkal a kö­vet­ke­ző há­rom ka­te­gó­ri­á­ban:
  1. Találkozások – Korok, korszakok, kor­osz­tá­lyok
  2. Tilalomfák
  3. Hangulatszelfi
(Beküldési határidő: 2016. március 10.)
Pályázati szabályzat és további részletek itt:

pdf.gif
pdf.gif

Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium

8220 Balatonalmádi,
Rákóczi Ferenc u. 39
info@kettannyelvu.hu
+36 88 594-340

Kedves Szülők!

Kérjük, adójuk 1 %-ával támogassák intézményünk alapítványait!

DLSB ALAPÍTVÁNY A BALATONALMÁDI KÉTTANNYELVŰ GIMNÁZIUMÉRT

adószám: 19266057-1-19

A BALATONALMÁDI MAGYAR-ANGOL GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SPORTJÁÉRT

adószám: 18937655-1-19

Köszönjük támogatásukat!
EFOP 1.2.9-17-2017-00118