Az írásbeli érettségivel kapcsolatos tudnivalók | Magyar - Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium

Főoldal Hírek Az írásbeli érettségivel kapcsolatos tudnivalók

Az írásbeli érettségivel kapcsolatos tudnivalók

Az írásbeli érettségivel kapcsolatos tudnivalók

Az alábbiakban tájékoztatunk Benneteket a közép- és emelt szintű írásbeli érettségik alatti egészségügyi magatartási szabályokról. Kérem, hogy saját magatok, társaitok, tanáraitok és az iskola minden munkatársa érdekében tartsátok be ezeket az elvárt viselkedési szabályokat.
Tudjuk, hogy az elvárások betartása, a védőeszközök használata okoz kényelmetlenséget, de szeretnénk, ha az egészség védelme most kiemelt figyelmet kapna.
Fontos, hogy felelősségteljes együttműködésben tudjuk megtartani az idei évi érettségiket.

Az írásbeli érettségik esetében a jelen helyzetben elegendő a mérsékelt elegancia, a lányoknak fehér blúz, a fiúknak fehér ing viselése.

A középszintű vizsgák saját intézményünkben:
1. Belépés az iskola épületébe – helyek elfoglalása a tantermekben

 •  Az iskola épületébe történő beléptetést három bejáraton keresztül terveztük meg. A beléptetés helyét minden napra vonatkozóan, külön közöljük. Mindenki kap egyéni behívót a vizsgákra, amely a tantermek beosztását személyre szabottan tartalmazza. Kérem, úgy érkezzetek a vizsgára, hogy tudjátok a tanteremszámot, a kijelölt bejáratot, és oda menjetek a beléptetéshez. A 16. 18. és 22. teremben vizsgázók a körasztaltól balra lévő bejáraton (3. ajtó) jöjjenek be, a 27. és 30. teremben vizsgázók a könyvtár melletti bejáraton (5. ajtó), a K22 - 24. teremben vizsgázók pedig a kollégium díszudvari bejáratán át jöjjenek be az épületbe. A kollégisták a külső kapun jöjjenek ki a kollégiumból és az iskolába a megfelelő bejáraton jöjjenek be!
 • A vizsgára az első héten 8.20-ra kell érkezni, a második héten 7.30-ra a számotokra kijelölt bejárathoz.
 • A belépés előtt az utcán egymás között minimálisan 1,5 méteres távolságot tartsatok, és egy sorban várakozzatok. Ennek betartását ügyelő kollégák is ellenőrizni fogják. Belépéskor lázmérés után a kihelyezett fertőtlenítővel fertőtlenítsétek a kezeteket és vegyétek át és fel a védőmaszkot és a gumikesztyűt.
 • Kérjük, a belépés előtt a maszkot vegyétek fel, erre a beléptetést irányító kollégák is felhívják a figyelmet.
 • A fenti védőfelszereléseken kívül az épületben a mellékhelyiségekben és a tantermekben kézfertőtlenítő folyadékot/gélt helyezünk el. Fokozottan ügyelünk a mindennapi fertőtlenítő takarításra.
 • A belépés után mindenkinek a legrövidebb úton a számára kijelölt tanterembe kell mennie, ott a helyét elfoglalnia, amit a vizsga kezdetéig csak a mellékhelyiség használatának idejére hagyhat el, miután valamennyi vizsgázó helyet foglalt a teremben.
 • A 1,5 méteres távolságot az épületen belüli mozgás során, a WC-re várakozás közben is tartsátok be.

2. Dolgozatok átvétele, írása, leadása

 • A tantermekben az asztalra készítsétek ki a vizsga ideje alatt szükséges, használható felszereléseket (íróeszközök, függvénytábla, számológép, vonalzó stb.) ételt, italt.
 • Az írásbeli kezdete előtt a mobiltelefonokat kapcsoljátok ki (ténylegesen) és a táskátokban helyezzétek el.
 • A táskákat a vizsga megkezdése előtt az első asztalhoz helyezzétek el, majd a tanári asztalon lévő nyilatkozatot saját tollal írjátok alá a nevetek mellett.
 • Az asztalotokon lévő borítékot a várakozás ideje alatt írjátok meg a táblán lévő információk alapján. A tanár a vizsga megkezdése előtt 5 perccel kiosztja a vizsgadolgozatot. Az első oldalra írjátok fel a neveteket, emelt szintű vizsgán az azonosítót. Kinyitni nem szabad! A tanár jelzésekor nyithatjátok ki és kezdjétek el a munkát!
 • A dolgozatírás alatt a maszk viselését ajánljuk.
 • Amennyiben a teremben lévő, az iskola által biztosított helyesírási szótárt (magyar nyelv és irodalom, történelem) használni kívánjátok, akkor azt kesztyűben vegyétek el (ezt biztosítjuk a tantermekben), és abban is használjátok, tegyétek vissza.
 • Ügyeljetek arra, hogy minden, az írásbeli megoldásához szükséges eszköz rendelkezésetekre álljon, egymástól semmilyen eszközt nem kérhettek (nemcsak a járvány miatt), erre most fokozottan kell ügyelni.
 • Az írásbelik alatt étkezésre és ivásra van lehetőség. Kérjük, ezt a jelen helyzetben minimálisra igyekezzetek csökkenteni. Az asztalokat minden vizsganap előtt fertőtlenítjük, így azon előzetesen csomagolva nyilván elhelyezhetők.
 • Kétrészes vizsgánál az első rész végeztével tegyétek be a dolgozatot a borítékba, ne ragasszátok le és tegyétek ki az asztal szélére. A tanár kiosztja a második dolgozatrészt, amit csak a tanár jelzésekor nyithattok ki és kezdhetitek el a munkát. A tanár felírja a táblára a második vizsgarész kezdési és befejezési időpontját. Ne felejtsétek el minden oldalra felírni a neveteket! A vizsga végén tegyétek borítékba a dolgozatot és várjatok a helyeteken. A tanár szólítására vigyétek ki a tanári asztalra a dolgozatot. A tanár ellenőrzi és ha mindent rendben talál, saját tollal írjátok alá a dolgozat leadására vonatkozó jegyzőkönyvet.

3. Mellékhelyiségek használata

 • Azt a mellékhelyiséget használhatjátok, amelyik a legközelebb van ahhoz a tanteremhez, amelyikben a dolgozatot írjátok. A folyosón felügyelő tanár fog segíteni.
 • Egy-egy mellékhelyiséget egyszerre csak egy diák használhatja. A WC-ket, azok kilincseit a használat után a takarítók fertőtlenítővel letörlik.
 • Kérjük, a mellékhelyiségeket a vizsga előtt, közben és után is maszkban keressétek fel. Használjátok a kézfertőtlenítő folyadékokat!

4. Vizsga befejezése, távozás az iskolából

 • Amikor az írásbeli vizsgát befejeztétek, akkor nézzétek át a dolgozatot. Ellenőrizzétek alaposan, hogy a feladatlap minden oldalára, általatok használt pótlapra felírtátok-e a neveteket (középszint), illetve az azonosító kódot (emelt szint). Minden esetben jelöljétek, hogy tisztázatról, vagy piszkozatról van szó! Az üresen maradt részeket húzzátok ki! Amelyik vizsgánál arra szükség van (pl. matematika, történelem), ne feledkezzetek meg a nem választott/választott feladat megjelöléséről. Tüntessétek fel a dolgozat elején lévő táblázatban, hány tisztázati és piszkozati pótlapot használtatok!
 • Az így átnézett dolgozatot tegyétek a borítékba, azt ne zárjátok le! Jelezzétek az ügyelő tanárnak, ha végeztetek. A 2. pontban részletezett módon adjátok le a dolgozatot. Ha mindennel készen vagytok, akkor el kell hagynotok a vizsgatermet. Minden felszerelést (az iskola által biztosítotton kívül) vigyetek magatokkal!
 • Amíg a dolgozatok ellenőrzése zajlik, addig annak, akire nem került sor, a helyén kell maradnia. Tudjuk, hogy nem könnyű, de kérjük, ekkor se beszélgessetek egymással. Ezzel megkönnyítitek az ügyelő tanár dolgát, gyorsítjátok a dolgozatok beszedését.
 • Kérjük, a szemetet, a védőfelszereléseket vigyétek magatokkal.
 • Az iskola épületét azon a kijáraton hagyjátok el, ahol a vizsgára bejöttetek. A vizsgát követően induljatok el haza! A kollégisták a külső kapun menjenek vissza a kollégiumba.
 • Tudjuk, hogy a vizsgák után a megoldások, eredmények megbeszélése, egyeztetése mindenkit izgat, de ezt ne személyesen, vagy az egészségügyi szabályok maximális betartásával tegyétek meg. A tanáraitokkal való konzultációnak is az elektronikus formáját válasszátok.

Emelt szintű írásbeli érettségi vizsgák:

 • Az emelt szintű érettségi vizsgák helyszínéről a vizsgabehívó ad pontos tájékoztatást. Kérjük, mindenki a kijelölt intézményben a megadott időpontban jelenjen meg!
 • Az emelt szintű érettségik helyszínének belépési pontjait az adott intézmény honlapján találjátok.
 • Kérjük, hogy az egészségügyi szabályokat ezekben az intézményekben is tartsátok be az ottani előírásoknak megfelelően! Figyeljétek az adott intézmény honlapját és kövessétek az ott leírtakat!

Jó felkészülést kívánunk a vizsgákra! Kérjük, legyetek türelmesek, hogy a vizsgák minél gördülékenyebben tudjanak folyni. Bízunk benne, hogy megfelelő odafigyeléssel a jelen helyzetben is a lehető legkevesebb feszültséggel tudjuk a vizsgaidőszakot átvészelni.

30 éves jubileum 30 éve embléma

Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium

8220 Balatonalmádi,
Rákóczi Ferenc u. 39
info@kettannyelvu.hu
+36 88 594-340

Kedves Szülők!

Kérjük, adójuk 1 %-ával támogassák intézményünk alapítványait!

DLSB ALAPÍTVÁNY A BALATONALMÁDI KÉTTANNYELVŰ GIMNÁZIUMÉRT

adószám: 19266057-1-19

A BALATONALMÁDI MAGYAR-ANGOL GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SPORTJÁÉRT

adószám: 18937655-1-19

Köszönjük támogatásukat!